Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów” za nami. Były one okazją do poznania młodych pasjonatów historii, chcących poszerzać i popularyzować wiedzę o regionie i jego bohaterach.


10 zespołów z sądeckich szkół zastanawiało się nad znaczeniem terminu bohater i tym jakie osoby na przestrzeni dziejów odegrały istotną rolę w naszym regionie. Następnie młodzież przedstawiła krótkie informacje o wybranych przez siebie postaciach. Byli wśród nich m.in.: Jan Długosz, Stanisław Małachowski, Adam Stadnicki, Zbigniew Ryś, Stefan Kulig, Feliks Perekładowski, Zbigniew Szkarłat, Andrzej Szkaradek.
Koordynator projektu Krzysztof Małota, przedstawił podstawowe zasady w pracy historyka przy zbieraniu i publikowaniu materiałów, a tu przede wszystkim: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła, sposoby opisu źródeł, kolejne kroki w przygotowaniu się do wywiadu, kryteria dobrej prezentacji. Dużo uwagi poświęciliśmy również poszanowaniu praw autorskich oraz sposobom licencjonowania wypracowywanych materiałów.
Młodzież i opiekunowie zapoznali się z kolejnymi krokami pracy metodą webquestu, aktywizującą do aktywnego działania w lokalnym środowisku z wykorzystaniem zasobów sieci i nowoczesnych technologii.
Dr Tomasz Zacłona w żywiołowym i pełnym ciekawych przykładów wystąpieniu, przedstawił rolę i wpływ jednostki na dokonywanie zmian w lokalnych społecznościach i polityce międzynarodowej.
Na koniec młodzież zaplanowała swoje działania, zarówno na etapie zbierania informacji o wybranej postaci, jak i jej promocji w swoich środowiskach szkolnych (lokalnych).
Zajęcia odbyły się w dniu 06.06. 2016 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu z podziałem na 2 grupy (młodzież ze szkół średnich i studenci oraz gimnazjaliści).


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn