Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów” za nami. Były one okazją do poznania młodych pasjonatów historii, chcących poszerzać i popularyzować wiedzę o regionie i jego bohaterach.


10 zespołów z sądeckich szkół zastanawiało się nad znaczeniem terminu bohater i tym jakie osoby na przestrzeni dziejów odegrały istotną rolę w naszym regionie. Następnie młodzież przedstawiła krótkie informacje o wybranych przez siebie postaciach. Byli wśród nich m.in.: Jan Długosz, Stanisław Małachowski, Adam Stadnicki, Zbigniew Ryś, Stefan Kulig, Feliks Perekładowski, Zbigniew Szkarłat, Andrzej Szkaradek.
Koordynator projektu Krzysztof Małota, przedstawił podstawowe zasady w pracy historyka przy zbieraniu i publikowaniu materiałów, a tu przede wszystkim: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła, sposoby opisu źródeł, kolejne kroki w przygotowaniu się do wywiadu, kryteria dobrej prezentacji. Dużo uwagi poświęciliśmy również poszanowaniu praw autorskich oraz sposobom licencjonowania wypracowywanych materiałów.
Młodzież i opiekunowie zapoznali się z kolejnymi krokami pracy metodą webquestu, aktywizującą do aktywnego działania w lokalnym środowisku z wykorzystaniem zasobów sieci i nowoczesnych technologii.
Dr Tomasz Zacłona w żywiołowym i pełnym ciekawych przykładów wystąpieniu, przedstawił rolę i wpływ jednostki na dokonywanie zmian w lokalnych społecznościach i polityce międzynarodowej.
Na koniec młodzież zaplanowała swoje działania, zarówno na etapie zbierania informacji o wybranej postaci, jak i jej promocji w swoich środowiskach szkolnych (lokalnych).
Zajęcia odbyły się w dniu 06.06. 2016 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu z podziałem na 2 grupy (młodzież ze szkół średnich i studenci oraz gimnazjaliści).

Inne artykuły