W poniedziałek 10.10.2016 r. w salach Biura Organizacji Pozarządowych (Nawojowska 17a), odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów”. 

„Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wiele osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży, kształtować postawy patriotyczne i więź z regionem. Przybliżenie ich sylwetek jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które kształtowały tożsamość regionu” – mówi prowadzący zajęcia pomysłodawca projektu, historyk Krzysztof Małota. W projekt zaangażowało się 10 grup młodzieży z sądeckich szkół, które zbierają informacje o wybranej przez siebie postaci oraz popularyzują wiedzę o niej w swoim środowisku. 

Na warsztatach grupy analizowały i prezentowały zebrane dotąd informacje. Szczególnie ciekawe były wystąpienia Gabrieli Głód z Gimnazjum nr 2, która przybliżyła postać Zbigniewa Rysia oraz Łukasza Citaka z PWSZ, który przedstawił życie i dokonania Adama Stadnickiego.

Losy oddziałów podziemia niepodległościowego na Sądecczyźnie odtworzyli specjalnie zaproszeni goście z Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria". Oprócz opowieści o niezwykłych losach bohaterów z „sądeckich lasów”, młodzież miała możliwość poznać broń i umundurowanie partyzantów z okresu II wojny światowej. 

Podsumowaniem działań wszystkich grup i całego projektu będzie e-book poświęcony wybranym przez młodzież bohaterom, zawierający scenariusze zajęć, notki biograficzne, zdjęcia, refleksje, odsyłacze do ciekawych publikacji i filmów. 

Najciekawsze i najlepiej udokumentowane działania zespołów,  nagrodzone zostaną w konkursie towarzyszącym projektowi. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Zobacz zdjęcia z warsztatów


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn