W poniedziałek 10.10.2016 r. w salach Biura Organizacji Pozarządowych (Nawojowska 17a), odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów”. 

„Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wiele osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży, kształtować postawy patriotyczne i więź z regionem. Przybliżenie ich sylwetek jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które kształtowały tożsamość regionu” – mówi prowadzący zajęcia pomysłodawca projektu, historyk Krzysztof Małota. W projekt zaangażowało się 10 grup młodzieży z sądeckich szkół, które zbierają informacje o wybranej przez siebie postaci oraz popularyzują wiedzę o niej w swoim środowisku. 

Na warsztatach grupy analizowały i prezentowały zebrane dotąd informacje. Szczególnie ciekawe były wystąpienia Gabrieli Głód z Gimnazjum nr 2, która przybliżyła postać Zbigniewa Rysia oraz Łukasza Citaka z PWSZ, który przedstawił życie i dokonania Adama Stadnickiego.

Losy oddziałów podziemia niepodległościowego na Sądecczyźnie odtworzyli specjalnie zaproszeni goście z Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria". Oprócz opowieści o niezwykłych losach bohaterów z „sądeckich lasów”, młodzież miała możliwość poznać broń i umundurowanie partyzantów z okresu II wojny światowej. 

Podsumowaniem działań wszystkich grup i całego projektu będzie e-book poświęcony wybranym przez młodzież bohaterom, zawierający scenariusze zajęć, notki biograficzne, zdjęcia, refleksje, odsyłacze do ciekawych publikacji i filmów. 

Najciekawsze i najlepiej udokumentowane działania zespołów,  nagrodzone zostaną w konkursie towarzyszącym projektowi. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Zobacz zdjęcia z warsztatów

Inne artykuły