Wyniki konkursu na najlepsze działania liderów młodzieżowych
 w ramach projektu „Ślady bohaterów”.

 

I miejsce  - grupa w składzie: Piekarski Krzysztof, Storch Dawid, Cabała Julia, Kenio Jakub, Padula Klaudia). Grupa przybliżała postać Stefana Kuliga.

Uzasadnienie

Grupa zorganizowała spotkanie z kpt. Stefanem Kuligiem w szkole umożliwiając tym samym spotkanie 80 uczniów z kurierem sądeckim, więźniem obozu Auschwitz, żołnierzem niezłomnym. Grupa liderów odwiedzała wielokrotnie kapitana w domu, angażując się w wiele działań: analizowała dokumenty udostępnione przez rodzinę (w tym materiały z IPN), przeprowadziła i nagrała wywiad z kapitanem, towarzyszyła mu w trakcie 90. urodzin, gdzie jeden z liderów odczytał list gratulacyjny od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a drugi z PTH.  W grudniu młodzież z kwiatami i życzeniami dziękowała kapitanowi za wspólnie spędzony czas. Ponadto młodzież aktywnie promowała działania w środowisku lokalnym, zamieszczając posty na facebooku, udzielając dwukrotnie wywiadu do rozgłośni radiowych, nagrywając film o kapitanie. Dwaj członkowie grupy Dawid Storch i Krzysztof Piekarski zainspirowani postacią kapitana przez cały okres trwania projektu pogłębiali wiedzę o żołnierzach niezłomnych – nawiązali kontakt n.in. z kpt. Stojkiem (również żołnierz PPAN), z którym przeprowadzili rozmowę.  W godzinach pozalekcyjnych, systematycznie uczestniczyli w wielu uroczystościach patriotycznych upamiętniając bohaterów walki o wolność.

 

II miejsce – grupa w składzie: Anna Martuszewska, Anna Szkarłat, Monika Szczepańska, Julita Szczecina, Alicja Tomaszewska.  Grupa przybliżała postać Zbigniewa Szkarłata.

Uzasadnienie

Grupa dotarła do niepublikowanych materiałów z archiwów rodzinnych oraz przeprowadziła wywiad z matką zamordowanego działacza Solidarności – Zbigniewa Szkarłata. Na podstawie tych materiałów przygotowała prezentację multimedialną dokumentującą działalność Zbigniewa Szkarłata(udostępniona na stronie projektu). Zebrane materiały wykorzystano do przygotowania zajęć otwartych poświęconych bohaterowi Solidarności oraz przygotowania wystawy dokumentującej jego życie. Wybrana postać promowana była również poprzez publikacje na stronie projektu oraz grudniowym wydaniu gazety szkolnej „Przeciek”.

 

III miejsce - grupa w składzie: Maria Burny, Natalia Dunikowska, Beata Głąb, Ewa Noga, Karolina Ziaja. Grupa przybliżała postać Andrzeja Szkaradka

Grupa zorganizowała spotkanie i wywiad z legendą sądeckiej Solidarności w szkole, w którym uczestniczyły 3 klasy uczniów. Obszerny wywiad został udokumentowany w postaci filmu. Na etapie zbierania materiałów korzystano z licznych materiałów źródłowych i opracowań, odwiedzono miejsca pamięci upamiętniające Solidarność. Przeprowadzono prelekcję dla rówieśników połączoną z mini koncertem (piosenki barda solidarności Jacka Kaczmarkiego) oraz 2 prezentacjami multimedialnymi. Działania promowano na stronie projektu, szkoły oraz największym portalu regionalnym Sądeczanin.

Za działania projektowe wyróżniono również 3 pojedynczych uczniów, którzy samodzielnie przeprowadzili prelekcje dla rówieśników upowszechniającą wiedzę o: Adamie Stadnickim (Łukasz, PWSZ), księdzu Władysławie Gurgaczu (Karolina, Gimnazjum nr 3), Zbigniewie Rysiu (Gabriela, Gimnazjum nr 2).

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do sieci sklepów oferujących: książki, wydawnictwa muzyczne, filmy, a także bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Dorota Michalik


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn