Nagrodzono 3 najlepiej działające grupy liderów młodzieżowych:

1) Grupa z Gimnazjum nr 2, która przybliżała postać Jerzego Wyskiela.

Uzasadnienie

Grupa zorganizowała szereg działań upamiętniających i propagujących wiedzę o bohaterach Solidarności pochodzących z Sądecczyzny. Zorganizowała spotkanie z działaczem Solidarności Jerzym Wyskielem, w trakcie którego przeprowadziła z nim obszerny wywiad oraz dokonała analizy dokumentów źródłowych udostępnionych przez rodzinę. Spotkanie zostało poprzedzone gruntowną kwerendą aktualnych oraz archiwalnych publikacji poświęconych bohaterowi. Młodzież przygotowała również spotkanie w siedzibie Solidarności, gdzie wraz z grupą rówieśników (30 osób) spotkała się z liderem i legendą Solidarności Andrzejem Szkaradkiem. Przybliżył on młodzieży początek organizowania struktur sądeckiej Solidarności, oraz oprowadził młodzież po nowo otwartej izbie pamięci poświęconej śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który właśnie w siedzibie „Solidarności” miał swoje biuro parlamentarne, jako poseł Porozumienia Centrum z Sądecczyzny w latach 1999-2002. Dodatkowo grupa odwiedziła w domach 3 innych działaczy Solidarności, dziękując im symbolicznym bukietem biało czerwonych kwiatów za zaangażowanie w walkę o wolność. Młodzież przygotowała zajęcia otwarte/pokazowe o sądeckich bohaterach, w których udział wzięli ich rówieśnicy oraz 5 nauczycieli z Sądeckich szkół przygotowujących się do pracy z młodzieżą uzdolnioną.  Podsumowaniem działań tej grupy było przygotowanie wystawy poświęconej bohaterom Solidarności z Sądecczyzny.

2) Grupa ze Szkoły Podstawowej nr 3, która przybliżała postać Ireny Styczyńskiej.

Uzasadnienie

Grupa zorganizowała i utrwaliła w formie nagrania wywiad z panią Anną Totoń, znaną miłośniczką i badaczką dziejów miasta Nowego Sącza, a nade wszystko wieloletnią przyjaciółką Ireny Styczyńskiej. Wywiad został poprzedzony gruntowną analizą publikacji poświęconych Irenie Styczyńskiej, w tym nawiązano współpracę z regionalną telewizją, skąd pozyskano archiwalne nagrania umożliwiające lepsze poznanie bohaterki. Grupa brała aktywny udział w przygotowaniu publikacji o pani Irenie Styczyńskiej, a zdobytą wiedzą podzieliła się z rówieśnikami w trakcie zajęć oraz publikacją na stronie internetowej oraz szkolnej gablocie. Młodzież brała również aktywny udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu.

3) Grupa z I Liceum, która przybliżała postać Jana Podstawskiego

Uzasadnienie

Grupa wzięła udział w przygotowaniach do wycieczki klasowej szlakiem kurierów, opracowując materiały o kurierach piwniczańskich oraz zadania dla rówieśników. Ponadto w trakcie wakacji w gronie rówieśników zorganizowała 3 tematyczne wycieczki w Beskid Sądecki, podążając szlakami partyzantów i kurierów. Przy obeliskach im poświęconych zapalano symboliczne znicze pamięci. Swoje wycieczki grupa udokumentowała zdjęciami. W ten sam sposób upamiętniła bohaterów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Relacje z wycieczek zamieścili na stronie projektu oraz portalu społecznościowym.

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do sieci sklepów oferujących: książki, wydawnictwa muzyczne, filmy, a także bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Dorota Michalik


Inne artykuły