Nagrodzono 3 najlepiej działające grupy liderów młodzieżowych:

1) Grupa z Gimnazjum nr 2, która przybliżała postać Jerzego Wyskiela.

Uzasadnienie

Grupa zorganizowała szereg działań upamiętniających i propagujących wiedzę o bohaterach Solidarności pochodzących z Sądecczyzny. Zorganizowała spotkanie z działaczem Solidarności Jerzym Wyskielem, w trakcie którego przeprowadziła z nim obszerny wywiad oraz dokonała analizy dokumentów źródłowych udostępnionych przez rodzinę. Spotkanie zostało poprzedzone gruntowną kwerendą aktualnych oraz archiwalnych publikacji poświęconych bohaterowi. Młodzież przygotowała również spotkanie w siedzibie Solidarności, gdzie wraz z grupą rówieśników (30 osób) spotkała się z liderem i legendą Solidarności Andrzejem Szkaradkiem. Przybliżył on młodzieży początek organizowania struktur sądeckiej Solidarności, oraz oprowadził młodzież po nowo otwartej izbie pamięci poświęconej śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który właśnie w siedzibie „Solidarności” miał swoje biuro parlamentarne, jako poseł Porozumienia Centrum z Sądecczyzny w latach 1999-2002. Dodatkowo grupa odwiedziła w domach 3 innych działaczy Solidarności, dziękując im symbolicznym bukietem biało czerwonych kwiatów za zaangażowanie w walkę o wolność. Młodzież przygotowała zajęcia otwarte/pokazowe o sądeckich bohaterach, w których udział wzięli ich rówieśnicy oraz 5 nauczycieli z Sądeckich szkół przygotowujących się do pracy z młodzieżą uzdolnioną.  Podsumowaniem działań tej grupy było przygotowanie wystawy poświęconej bohaterom Solidarności z Sądecczyzny.

2) Grupa ze Szkoły Podstawowej nr 3, która przybliżała postać Ireny Styczyńskiej.

Uzasadnienie

Grupa zorganizowała i utrwaliła w formie nagrania wywiad z panią Anną Totoń, znaną miłośniczką i badaczką dziejów miasta Nowego Sącza, a nade wszystko wieloletnią przyjaciółką Ireny Styczyńskiej. Wywiad został poprzedzony gruntowną analizą publikacji poświęconych Irenie Styczyńskiej, w tym nawiązano współpracę z regionalną telewizją, skąd pozyskano archiwalne nagrania umożliwiające lepsze poznanie bohaterki. Grupa brała aktywny udział w przygotowaniu publikacji o pani Irenie Styczyńskiej, a zdobytą wiedzą podzieliła się z rówieśnikami w trakcie zajęć oraz publikacją na stronie internetowej oraz szkolnej gablocie. Młodzież brała również aktywny udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu.

3) Grupa z I Liceum, która przybliżała postać Jana Podstawskiego

Uzasadnienie

Grupa wzięła udział w przygotowaniach do wycieczki klasowej szlakiem kurierów, opracowując materiały o kurierach piwniczańskich oraz zadania dla rówieśników. Ponadto w trakcie wakacji w gronie rówieśników zorganizowała 3 tematyczne wycieczki w Beskid Sądecki, podążając szlakami partyzantów i kurierów. Przy obeliskach im poświęconych zapalano symboliczne znicze pamięci. Swoje wycieczki grupa udokumentowała zdjęciami. W ten sam sposób upamiętniła bohaterów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Relacje z wycieczek zamieścili na stronie projektu oraz portalu społecznościowym.

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do sieci sklepów oferujących: książki, wydawnictwa muzyczne, filmy, a także bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Dorota Michalik


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn