Harmonogram działań w ramach projektu „Śladem sądeckich społeczników” w drodze do niepodległej".

 

lp

Działanie

Dokumentacja

Termin

1

Przeprowadzenie warsztatów z podziałem

na 3 grupy.

lista obecności

karty pracy

publikacja

wrzesień 2018

2

Opracowanie przez opiekunów grup i ekspertów artykułów i scenariuszy zajęć dotyczących wybranych postaci i

wydarzeń.

artykuły i scenariusze zamieszczone na  stronie projektu

do 15.08.2018

3

Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi postaciami.

zamieszczone na  stronie projektu

do 31.09.2018

4

Przeprowadzenie zajęć w szkole przez opiekuna przy udziale liderów wg przygotowanego scenariusza.

- lista obecności i

- karty pracy z przeprowadzonych zajęć

do 15.10.2018

5

Udział w grze miejskiej.

- lista obecności,

- karty pracy,

- relacja na stronie projektu i szkół

do 15 listopada 2018

6

Opublikowanie przez organizatora interaktywnej  mapy.

opublikowanie mapy na Google

Maps i Wikiloc.

do 15 grudnia 2018

7

Opublikowanie przez organizatora

e-booka z wypracowanymi materiałami.

- opublikowanie na stronie projektu,

do 30 grudnia 2018

Inne artykuły