W dniu 21 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu, odbyły się  warsztaty w ramach projektu “Śladem Sądeckich społeczników w drodze do niepodległej” wpisujące się w działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

W warsztatach uczestniczyło 5 grup liderów z sądeckich szkół oraz młodzież, która włączyła się w realizację projektu.

Dr Tomasz Zacłona przeprowadził warsztat dotyczący roli aktywności społecznej w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Młodzież zastanawiała się jak włączać się w ciekawe inicjatywy społeczne i promować aktywny udział w życiu publicznym, prezentując na flipchartach wypracowaną bazę pomysłów.

Pan Paweł Terebka z grupy rekonstrukcyjnej działającej przy Polskim Towarzystwie Historycznym, przybliżył najważniejsze etapy walk o niepodległość ze szczególnym uwzględnieniem walk w rejonie Sądecczyzny. Młodzież miała możliwość zapoznać się z bronią i przymierzyć mundury z czasów I wojny światowej. Było przy tym sporo dobrej, edukacyjnej zabawy.

Koordynujący projektem Krzysztof Małota wraz z liderami młodzieżowymi, przybliżyli  sylwetki sądeckich społeczników, którzy działając na różnych płaszczyznach, wnieśli wkład w odzyskanie niepodległości. Na koniec zaplanowano i omówiono najbliższe działania tj. przeprowadzenie wywiadów i gry terenowej.

Celem podejmowanych działań jest ukazanie młodzieży jak wielu bliskich nam rodaków w różnych okresach czasu, działała na rzecz kraju przedkładając interes wspólnoty nad swój prywatny oraz uświadomić, że dzieła ich muszą być w adekwatnej do współczesnych czasów formie kontynuowane. Udział w projekcie uzmysławia nam jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom, a pamięć o nich staje się istotną częścią naszej tożsamości i inspiracją do działań.

Warsztaty dla młodzieży odbywały się w 2 grupach, po zakończeniu których rozpoczęły się zajęcia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Przeanalizowano opracowane scenariusze pod kątem pracy metodą webquestu, jako aktywnej formy poznawania i popularyzowania wiedzy o sądeckich społecznikach.  

Projekt „Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległej"  dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej.

Zobacz zdjęcia z warsztatów

 

 


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn