JÓZEF JACAK – BOHATER CZASU WOJNY

 

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi scharakteryzować czasy, w których żył Józef Jacak,
- uczeń wie jak przebiegała Kampania Wrześniowa na Sądecczyźnie,
- uczeń wie jak powstawało wojsko polskie na Zachodzie,
- uczeń potrafi przedstawić losy bohatera w okresie kampanii wrześniowej,
- wie, jak Józef Jacak znalazł się w Armii Andersa,
- zna Jego udział w bitwie pod Monte Cassino.

Metody pracy:

- praca w grupach nad przydzielonymi zadaniami,
- analiza materiału źródłowego : fotografii, wywiadu, dokumentów przekazanych przez rodzinę naszego bohatera,
- przygotowanie wystawy upamiętniającej udział pana Józefa Jacaka w walkach II wojny światowej.

Planowany czas realizacji:

- 45 minut -wykonanie zadań w oparciu o zdobyte materiały,
- 45 minut – prezentacja efektów naszej pracy,
- łącznie 2h lekcyjne.

Wprowadzenie:

Nauczyciel, krótko przedstawia przebieg kampanii wrześniowej na naszym terenie oraz o okolicznościach powstania armii gen. Andersa i jej kampanii włoskiej

Zadania:

Grupa I – udział pana Jacaka w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku
planowany efekt – pokazanie uczniom jaki przebieg miała wojna obronna na naszym terenie, jak wyglądała ta „przygoda wojenna” w oczach zwykłych, żyjących obok nas ludzi,
Grupa II –ustalenie okoliczności w jakich pan Jacak znalazł się w armii na zachodzie, jego udział w bitwie pod Monte Cassino
planowany efekt – uczniowie poznają jak różne drogi prowadziły do walki o wolność, patrzą na wielką bitwę II wojny światowej oczami zwykłego żołnierza,

Grupa III – ustalenie chronologii wydarzeń na podstawie dokumentów, pamiątek, relacji rodziny
planowany efekt- przygotowanie materiałów na wystawę,

Grupa IV- jak zwykły człowiek został bohaterem- odznaczenia za udział w wojnie obronnej i za walkę w siłach zbrojnych na Zachodzie
planowany efekt –wskazanie różnic w tym, jak my odbieramy te wydarzenia, a czym były one dla uczestnika zdarzeń( cudowne mimo wszystko wspomnienia młodości),

Opis czynności:

- podział zespołu klasowego na grupy
- przydział zadań i materiałów zgromadzonych i przygotowanych przez uczestników projektu
- określenie sposobu oceniania
- określenie czasu pracy

Podsumowanie:

- liderzy grup przedstawiają efekty swojej pracy
- dyskusja nad tytułem naszego scenariusza – czy jest on właściwy , czy ma uzasadnienie w zebranych i opracowanych materiałach

Ewaluacja:

- przygotowana została i zaprezentowana w szkole wystawa przybliżająca sylwetkę pana Józefa Jacaka i jego udział w działaniach II wojny światowej – ocena celująca
- wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację projektu i zebranie niezbędnych materiałów – ocena celująca
- uczniowie pracujący z zaangażowaniem na lekcji – ocena bardzo dobra


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn