JÓZEF JACAK – BOHATER CZASU WOJNY

 

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi scharakteryzować czasy, w których żył Józef Jacak,
- uczeń wie jak przebiegała Kampania Wrześniowa na Sądecczyźnie,
- uczeń wie jak powstawało wojsko polskie na Zachodzie,
- uczeń potrafi przedstawić losy bohatera w okresie kampanii wrześniowej,
- wie, jak Józef Jacak znalazł się w Armii Andersa,
- zna Jego udział w bitwie pod Monte Cassino.

Metody pracy:

- praca w grupach nad przydzielonymi zadaniami,
- analiza materiału źródłowego : fotografii, wywiadu, dokumentów przekazanych przez rodzinę naszego bohatera,
- przygotowanie wystawy upamiętniającej udział pana Józefa Jacaka w walkach II wojny światowej.

Planowany czas realizacji:

- 45 minut -wykonanie zadań w oparciu o zdobyte materiały,
- 45 minut – prezentacja efektów naszej pracy,
- łącznie 2h lekcyjne.

Wprowadzenie:

Nauczyciel, krótko przedstawia przebieg kampanii wrześniowej na naszym terenie oraz o okolicznościach powstania armii gen. Andersa i jej kampanii włoskiej

Zadania:

Grupa I – udział pana Jacaka w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku
planowany efekt – pokazanie uczniom jaki przebieg miała wojna obronna na naszym terenie, jak wyglądała ta „przygoda wojenna” w oczach zwykłych, żyjących obok nas ludzi,
Grupa II –ustalenie okoliczności w jakich pan Jacak znalazł się w armii na zachodzie, jego udział w bitwie pod Monte Cassino
planowany efekt – uczniowie poznają jak różne drogi prowadziły do walki o wolność, patrzą na wielką bitwę II wojny światowej oczami zwykłego żołnierza,

Grupa III – ustalenie chronologii wydarzeń na podstawie dokumentów, pamiątek, relacji rodziny
planowany efekt- przygotowanie materiałów na wystawę,

Grupa IV- jak zwykły człowiek został bohaterem- odznaczenia za udział w wojnie obronnej i za walkę w siłach zbrojnych na Zachodzie
planowany efekt –wskazanie różnic w tym, jak my odbieramy te wydarzenia, a czym były one dla uczestnika zdarzeń( cudowne mimo wszystko wspomnienia młodości),

Opis czynności:

- podział zespołu klasowego na grupy
- przydział zadań i materiałów zgromadzonych i przygotowanych przez uczestników projektu
- określenie sposobu oceniania
- określenie czasu pracy

Podsumowanie:

- liderzy grup przedstawiają efekty swojej pracy
- dyskusja nad tytułem naszego scenariusza – czy jest on właściwy , czy ma uzasadnienie w zebranych i opracowanych materiałach

Ewaluacja:

- przygotowana została i zaprezentowana w szkole wystawa przybliżająca sylwetkę pana Józefa Jacaka i jego udział w działaniach II wojny światowej – ocena celująca
- wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację projektu i zebranie niezbędnych materiałów – ocena celująca
- uczniowie pracujący z zaangażowaniem na lekcji – ocena bardzo dobra

Inne artykuły