W dniu 28 listopada 2016 roku w ramach projektu „Ślady bohaterów”, gościliśmy w Gimnazjum nr 2 legendę sądeckiej Solidarności, pana Andrzeja Szkaradka.

To kolejne już spotkanie gimnazjalistów – wcześniejsze odbyło się z kapitanem Stefanem Kuligiem – przybliżające im trudną drogę Polaków do wolności, którą dziś mogą się w pełni cieszyć.
Pana Andrzeja Szkaradka powitała dyrektor gimnazjum pani Joanna Wituszyńska, następnie uczniowie przedstawili biogram zaproszonego gościa i rozpoczęli z nim interesującą rozmowę.
Spotkanie przybliżyło zebranej licznie młodzieży trudy życia w PRL, brak swobód obywatelskich i narastający sprzeciw wobec pogłębiającego się kryzysu gospodarczego (m.in. brak podstawowych produktów, podwyżki cen), wyrażony w wystąpieniach robotników w 1956, 1970 i 1976 r. Pan Andrzej Szkaradek podkreślił znaczenie powstania Komitetu Obrony Robotników, który niósł pomoc osobom represjonowanym.
Informacje o tych wydarzeniach, audycje w Radiu Wolna Europa, nauczycielka historii ze szkoły podstawowej to jak mówił czynniki, które go ukształtowały i warunkowały jego późniejsze działania.
W dalszej części rozmowy z młodzieżą przybliżył początek organizowania struktur sądeckiej Solidarności w zakładach pracy (1980 r.), a następnie okres stanu wojennego w trakcie którego był internowany. Podkreślił, że czas pobytu w więzieniu był z jednej strony przepełniony troską o rodzinę i jej bezpieczeństwo, a z drugiej okazją do spotkania opozycjonistów z całej Polski, wśród których było wielu profesorów. Czas ten wykorzystał na pogłębienie wiedzy z historii, gospodarki, ekonomii, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.
Dzięki rozmowie z naszym gościem dowiedzieliśmy się również o wydawaniu podziemnej prasy (Wiadomości Nowosądeckie), mszach za Ojczyznę, spotkaniach w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, roli księży Stanisława Kałuży i Kazimierza Ptaszkowskiego, tragicznej śmierci Zbigniewa Szkarłata.
Nasz gość nie krył rozczarowania dzisiejszymi ostrymi podziałami politycznymi między ludźmi, skłóceniem społeczeństwa. Wyraził jednocześnie nadzieję, że młode pokolenie będzie aktywnie brało udział w wyborach i interesowało się sprawami Polski, gdyż wywalczoną wolność trzeba umieć zagospodarować.
Bukietem symbolicznych biało czerwonych kwiatów, młodzież podziękowała panu Andrzejowi Szkaradkowi za przybycie, żywą lekcję historii i walkę o wolność.
Spotkanie przygotowali historycy Ewa Bukalska we współpracy z Krzysztofem Małotą. W spotkaniu aktywny udział wzięli uczniowie klasy 3e oraz klasy 2d i 3c.


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn