W dniu 28 listopada 2016 roku w ramach projektu „Ślady bohaterów”, gościliśmy w Gimnazjum nr 2 legendę sądeckiej Solidarności, pana Andrzeja Szkaradka.

To kolejne już spotkanie gimnazjalistów – wcześniejsze odbyło się z kapitanem Stefanem Kuligiem – przybliżające im trudną drogę Polaków do wolności, którą dziś mogą się w pełni cieszyć.
Pana Andrzeja Szkaradka powitała dyrektor gimnazjum pani Joanna Wituszyńska, następnie uczniowie przedstawili biogram zaproszonego gościa i rozpoczęli z nim interesującą rozmowę.
Spotkanie przybliżyło zebranej licznie młodzieży trudy życia w PRL, brak swobód obywatelskich i narastający sprzeciw wobec pogłębiającego się kryzysu gospodarczego (m.in. brak podstawowych produktów, podwyżki cen), wyrażony w wystąpieniach robotników w 1956, 1970 i 1976 r. Pan Andrzej Szkaradek podkreślił znaczenie powstania Komitetu Obrony Robotników, który niósł pomoc osobom represjonowanym.
Informacje o tych wydarzeniach, audycje w Radiu Wolna Europa, nauczycielka historii ze szkoły podstawowej to jak mówił czynniki, które go ukształtowały i warunkowały jego późniejsze działania.
W dalszej części rozmowy z młodzieżą przybliżył początek organizowania struktur sądeckiej Solidarności w zakładach pracy (1980 r.), a następnie okres stanu wojennego w trakcie którego był internowany. Podkreślił, że czas pobytu w więzieniu był z jednej strony przepełniony troską o rodzinę i jej bezpieczeństwo, a z drugiej okazją do spotkania opozycjonistów z całej Polski, wśród których było wielu profesorów. Czas ten wykorzystał na pogłębienie wiedzy z historii, gospodarki, ekonomii, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.
Dzięki rozmowie z naszym gościem dowiedzieliśmy się również o wydawaniu podziemnej prasy (Wiadomości Nowosądeckie), mszach za Ojczyznę, spotkaniach w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, roli księży Stanisława Kałuży i Kazimierza Ptaszkowskiego, tragicznej śmierci Zbigniewa Szkarłata.
Nasz gość nie krył rozczarowania dzisiejszymi ostrymi podziałami politycznymi między ludźmi, skłóceniem społeczeństwa. Wyraził jednocześnie nadzieję, że młode pokolenie będzie aktywnie brało udział w wyborach i interesowało się sprawami Polski, gdyż wywalczoną wolność trzeba umieć zagospodarować.
Bukietem symbolicznych biało czerwonych kwiatów, młodzież podziękowała panu Andrzejowi Szkaradkowi za przybycie, żywą lekcję historii i walkę o wolność.
Spotkanie przygotowali historycy Ewa Bukalska we współpracy z Krzysztofem Małotą. W spotkaniu aktywny udział wzięli uczniowie klasy 3e oraz klasy 2d i 3c.