Cele

Uczeń:

- rozumie sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej

- wskazuje wydarzenia historyczne, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce

- wyjaśnia okoliczności utworzenia NSZZ Solidarność  oraz jej późniejsze losy

- zna życiorys Andrzeja Szkaradka

- rozumie motywy podejmowanych decyzji przez Andrzeja Szkaradka

- zna pojęcia: związek zawodowy, Solidarność, bibuła, internowanie, stan wojenny, reżim, NSZZ, ZOMO

Metody:   wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pogadanka, mini koncert, wystawa

Planowany czas realizacji: 90 minut (2 godziny lekcyjne)

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie: na tablicy widnieją pojęcia związek zawodowy, Solidarność, bibuła, internowanie, stan wojenny, reżim, NSZZ, ZOMO
  Nauczyciel wyjaśnia, że celem dzisiejszych zajęć będzie wyjaśnienie widniejących pojęć .
  Wydawać może się, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej Polacy będą mogli cieszyć się upragnioną wolnością. Rzeczywistość okazała się bardzo brutalna dla naszej ojczyzny. Władzę w kraju przejęli komuniści, a wszystkie decyzje zapadały w Moskwie. Upragniona wolność nie nadeszła i znowu rozpoczęła się krwawa batalia o jej przywrócenie.
 2. Dwie uczennice przedstawiają prezentację pt. „Polskie drogi do wolności”.
 3. Nauczyciel pyta uczniów:  na podstawie obejrzanej prezentacji chciałam  zapytać jakie postacie historyczne potraficie wymienić, które Waszym zdaniem walczyły o niepodległą Polskę?
 4. Chciałabym, żebyście na dzisiejszych zajęciach poznali biografię niezwykłego człowieka – Andrzeja Szkaradka – sądeczanina, który swoją niezłomną postawą przez wiele lat walczył o naszą wolność. Być może spotykacie go na co dzień w Nowym Sączu, nie wiedząc, że macie do czynienia z bohaterem. Dwie uczennice przedstawiają prezentację pt” : Andrzej Szkaradek – sądecka droga do wolności” oraz fragmenty wywiadu.
 5. Nauczyciel – myślę, że pan Andrzej Szkaradek swoim życiorysem mógłby śmiało obdarzyć kilka osób. Myślę, że sądeczanie mogą być dumni z niego.
 6. Czy na podstawie dzisiejszych zajęć potraficie wyjaśnić pojęcia na tablicy? Nauczyciel rozdaje kartki, na których znajduje się kilkanaście wyjaśnień do pojęć historycznych. Wyznaczeni uczniowie podchodzą do tablicy i umieszczają właściwe definicje.

Podsumowanie:

 1. Podsumowaniem naszych zajęć będzie mini koncert. Uczennice wykonają piosenki, które kojarzą się z działalnością z Solidarnością i działalnością bohatera naszych dzisiejszych zajęć – Andrzeja Szkaradka.
 2. Na zakończenie uczniowie będą mogli zobaczyć wystawę przygotowaną przez uczniów pt. „30 lat Solidarności”.

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn