Cele

Uczeń:

- rozumie sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej

- wskazuje wydarzenia historyczne, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce

- wyjaśnia okoliczności utworzenia NSZZ Solidarność  oraz jej późniejsze losy

- zna życiorys Andrzeja Szkaradka

- rozumie motywy podejmowanych decyzji przez Andrzeja Szkaradka

- zna pojęcia: związek zawodowy, Solidarność, bibuła, internowanie, stan wojenny, reżim, NSZZ, ZOMO

Metody:   wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pogadanka, mini koncert, wystawa

Planowany czas realizacji: 90 minut (2 godziny lekcyjne)

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie: na tablicy widnieją pojęcia związek zawodowy, Solidarność, bibuła, internowanie, stan wojenny, reżim, NSZZ, ZOMO
  Nauczyciel wyjaśnia, że celem dzisiejszych zajęć będzie wyjaśnienie widniejących pojęć .
  Wydawać może się, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej Polacy będą mogli cieszyć się upragnioną wolnością. Rzeczywistość okazała się bardzo brutalna dla naszej ojczyzny. Władzę w kraju przejęli komuniści, a wszystkie decyzje zapadały w Moskwie. Upragniona wolność nie nadeszła i znowu rozpoczęła się krwawa batalia o jej przywrócenie.
 2. Dwie uczennice przedstawiają prezentację pt. „Polskie drogi do wolności”.
 3. Nauczyciel pyta uczniów:  na podstawie obejrzanej prezentacji chciałam  zapytać jakie postacie historyczne potraficie wymienić, które Waszym zdaniem walczyły o niepodległą Polskę?
 4. Chciałabym, żebyście na dzisiejszych zajęciach poznali biografię niezwykłego człowieka – Andrzeja Szkaradka – sądeczanina, który swoją niezłomną postawą przez wiele lat walczył o naszą wolność. Być może spotykacie go na co dzień w Nowym Sączu, nie wiedząc, że macie do czynienia z bohaterem. Dwie uczennice przedstawiają prezentację pt” : Andrzej Szkaradek – sądecka droga do wolności” oraz fragmenty wywiadu.
 5. Nauczyciel – myślę, że pan Andrzej Szkaradek swoim życiorysem mógłby śmiało obdarzyć kilka osób. Myślę, że sądeczanie mogą być dumni z niego.
 6. Czy na podstawie dzisiejszych zajęć potraficie wyjaśnić pojęcia na tablicy? Nauczyciel rozdaje kartki, na których znajduje się kilkanaście wyjaśnień do pojęć historycznych. Wyznaczeni uczniowie podchodzą do tablicy i umieszczają właściwe definicje.

Podsumowanie:

 1. Podsumowaniem naszych zajęć będzie mini koncert. Uczennice wykonają piosenki, które kojarzą się z działalnością z Solidarnością i działalnością bohatera naszych dzisiejszych zajęć – Andrzeja Szkaradka.
 2. Na zakończenie uczniowie będą mogli zobaczyć wystawę przygotowaną przez uczniów pt. „30 lat Solidarności”.