Artykuły o wybranych bohaterach (edycja 2 projektu "Ślady bohaterów)