Scenariusze zajęć (edycja 2 projektu "Ślady bohaterów")