Cele lekcji

Uczeń:

-        zna miejsca związane z działalnością lub upamiętniające, żołnierzy wyklętych na terenie miasta Nowego Sącza,

-        potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z tymi miejscami (wydarzenia, postacie),

-        ma większą świadomość związku miejsc, którymi na co dzień się porusza z wydarzeniami o charakterze niepodległościowym,

-        rozumie zależność między poświęceniem przodków z najbliższego otoczenia, a możliwością życia w wolnej Polsce.

Metody i formy pracy: analiza tekstów i map; praca grupowa zróżnicowana.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

Zwrócenie uwagi, że choć żołnierze wyklęci z naszego regionu, ukrywali się głownie w lasach Beskidu sądeckiego, to na terenie miasta jest wiele interesujących miejsc z nimi związanych, obok których przechodzimy, nie zdając sobie z tego sprawy.

Przedstawienie celu zajęć, którym będzie odszukanie informacji o miejscach na terenie miasta, które związane są działalnością podziemia niepodległościowego po wojnie. Informacje te, stanowić mogą świetne przygotowanie do quizu lub gry miejskiej np. w dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca).

Zadanie

Przygotowanie informacji o 10 miejscach na terenie Nowego Sącza, które związane są z działalnością podziemia niepodległościowego po wojnie.

Instrukcja

 1. Podział na 2-, 3-osobowe grupy.
 2. Każda grupa wyszukuje informacje o jednym miejscu i sporządza na jego temat krótką notatkę. Przykładowe informacje:
  1. Nazwa miejsca, określenie jego położenia.
  2. Osoby i oddziały związane z wybranym miejscem (dowódcy, pseudonimy).
  3. Wydarzenia związane z wybranym miejscem (czego dotyczyły, data, ciekawostki).
 3. Przykładowe miejsca, o których warto odszukać informacje:
  1. Biegonice – kościół.
  2. Gimnazjum Chrobrego.
  3. Były pomnik sowiecki.
  4. Siedziba sowieckiego sztabu i NKWD w 1945.
  5. PUBP w Nowym Sączu, Czarnieckiego 13.
  6. Rynek dąb wolności – front ratusza.
  7. Tablica na budynku bursy jezuickiej.
  8. Parafia NSPJ – Kościół Kolejowy.
  9. Dom – Nawojowska 70.
  10. Chruślice – kapliczka na szczycie Murzenia.

Podsumowanie

Grupy prezentują informacje o zebranych miejscach na forum klasy.

Źródła

Golik D., Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956. Rozdziały dotyczące Ojca Gurgacza, Jana Freislera, oodziału „Huragan” Andrzeja Szczypty „Zenita”.

Partyzantka na Sądecczyźnie, Portal  Klubu Fides et Ratio. W końcowej części publikacji opisana akcja odbicia partyzantów z rąk NKWD przy kościele w Biegonicach, http://www.fidesetratio.pl/pl/60675/0/Partyzantka_na_Sadecczyznie.html.



zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn