Cele lekcji

Uczeń:

-        zna miejsca związane z działalnością lub upamiętniające, żołnierzy wyklętych na terenie miasta Nowego Sącza,

-        potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z tymi miejscami (wydarzenia, postacie),

-        ma większą świadomość związku miejsc, którymi na co dzień się porusza z wydarzeniami o charakterze niepodległościowym,

-        rozumie zależność między poświęceniem przodków z najbliższego otoczenia, a możliwością życia w wolnej Polsce.

Metody i formy pracy: analiza tekstów i map; praca grupowa zróżnicowana.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

Zwrócenie uwagi, że choć żołnierze wyklęci z naszego regionu, ukrywali się głownie w lasach Beskidu sądeckiego, to na terenie miasta jest wiele interesujących miejsc z nimi związanych, obok których przechodzimy, nie zdając sobie z tego sprawy.

Przedstawienie celu zajęć, którym będzie odszukanie informacji o miejscach na terenie miasta, które związane są działalnością podziemia niepodległościowego po wojnie. Informacje te, stanowić mogą świetne przygotowanie do quizu lub gry miejskiej np. w dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca).

Zadanie

Przygotowanie informacji o 10 miejscach na terenie Nowego Sącza, które związane są z działalnością podziemia niepodległościowego po wojnie.

Instrukcja

 1. Podział na 2-, 3-osobowe grupy.
 2. Każda grupa wyszukuje informacje o jednym miejscu i sporządza na jego temat krótką notatkę. Przykładowe informacje:
  1. Nazwa miejsca, określenie jego położenia.
  2. Osoby i oddziały związane z wybranym miejscem (dowódcy, pseudonimy).
  3. Wydarzenia związane z wybranym miejscem (czego dotyczyły, data, ciekawostki).
 3. Przykładowe miejsca, o których warto odszukać informacje:
  1. Biegonice – kościół.
  2. Gimnazjum Chrobrego.
  3. Były pomnik sowiecki.
  4. Siedziba sowieckiego sztabu i NKWD w 1945.
  5. PUBP w Nowym Sączu, Czarnieckiego 13.
  6. Rynek dąb wolności – front ratusza.
  7. Tablica na budynku bursy jezuickiej.
  8. Parafia NSPJ – Kościół Kolejowy.
  9. Dom – Nawojowska 70.
  10. Chruślice – kapliczka na szczycie Murzenia.

Podsumowanie

Grupy prezentują informacje o zebranych miejscach na forum klasy.

Źródła

Golik D., Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956. Rozdziały dotyczące Ojca Gurgacza, Jana Freislera, oodziału „Huragan” Andrzeja Szczypty „Zenita”.

Partyzantka na Sądecczyźnie, Portal  Klubu Fides et Ratio. W końcowej części publikacji opisana akcja odbicia partyzantów z rąk NKWD przy kościele w Biegonicach, http://www.fidesetratio.pl/pl/60675/0/Partyzantka_na_Sadecczyznie.html.