Cele lekcji

Uczeń:

-        zna szlak bojowy wybranych postaci z Sądecczyzny,

-        rozumie sytuację międzynarodową pod koniec wojny,

-        potrafi wyjaśnić przyczyny powojennych losów, walczących na zachodzie żołnierzy i ich dowódców (represje w kraju, brak uznania za granicą),

-        rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i szacunku do dokonań minionych pokoleń.

Metody i formy pracy: pogadanka, dyskusja, metaplan; praca indywidualna, praca w grupach

Przebieg zajęć

Uczniowie zapoznają się z 2 wybranymi biogramami Sądeczan walczących na Zachodzie w trakcie II wojny światowej. W kilku punktach zapisują kolejne etapy ich szlaku bojowego. Zwracają uwagę na motywy jakimi kierowali się podejmując walkę.

Analiza 2 wybranych publikacji poruszających problem sytuacji Polaków walczących na Zachodzie po zakończeniu II wojny. Publikacje posłużą do analizy problemu metodą metaplanu, stąd uczniowie przed rozpoczęciem czytania muszą poznać pytania, które kolejno będą rozważać (patrz punkt kolejny).

Uczniowie na dużych arkuszach papieru tworzą metaplan. Problemem poddanym analizie będzie próba odpowiedzi na pytanie. Dlaczego bohaterscy żołnierze stali się kłopotem dla nowych władz Polski, jak i dla państw zachodnich?

-        W pierwszym polu zapisujemy temat, który wymagać będzie analizy tj.: Dlaczego bohaterscy żołnierze stali się kłopotem dla nowych władz Polski, jak i dla państw zachodnich?

-        W kolejnych polach zapisują „Jak było?”, „Jak być powinno?”, „Dlaczego nie było tak, jak być powinno?” oraz „Wnioski”.

-        Najlepiej w pierwszej fazie podzielić uczniów na grupy 2-, 3-osobowe, które samodzielnie rozwiązują poszczególne problemy. Następnie „połączyć siły” wszystkich grup i w toku dyskusji opracować wspólny metaplan. Rolą nauczyciela jest mobilizować uczniów oraz czuwać nad poprawnością merytoryczną.


Przykładowy prosty schemat metaplanu:

Dlaczego bohaterscy żołnierze walczący na frontach II wojny światowej, stali się kłopotem dla nowych władz Polski, jak i dla państw zachodnich?

Jak było?

Jak powinno być?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego nie było tak, jak być powinno?

 

 

 

 

Wnioski

 

 

 

 

Źródła (materiały zalecane do wykorzystania)

Bolesławski B., Potrzebni na froncie, zbędni po wojnie, Portal Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, 6.02.2017, https://obnt.pl/pl/aktualnosci/potrzebni-na-froncie-zbedni-po-wojnie/.

Kowalski W., Polacy do domu, generałowie na zmywak! Tak Brytyjczycy odwdzięczyli się nam za Bitwę o Anglię | naTemat.pl, Portal natemat.pl, 22.09.2015, http://natemat.pl/155363,polacy-do-domu-generalowie-na-zmywak-tak-brytyjczycy-odwdzieczyli-sie-nam-za-bitwe-o-anglie.

Pawłowski T., Powojenne losy polskich bohaterów. Generałowie pracowali jako barmani i magazynierzy, Portal WP Opinie, 21.03.2014, https://opinie.wp.pl/powojenne-losy-polskich-bohaterow-generalowie-pracowali-jako-barmani-i-magazynierzy-6126018531100801a.

Wasilewski K., Przegrani zwycięzcy, Witryna Tygodnika Przegląd, 22.04.2013, https://www.tygodnikprzeglad.pl/przegrani-zwyciezcy/.zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn