2017 12 28 10 53 29Mapka przedstawia propozycję 12-kilometrowej trasy prowadzącej przez miejsca wędrówek sądeckich kurierów. Trasa bardzo ciekawa, gdyż łączy w sobie walory turystyczno-krajoznawcze (piękne panoramy, informacje o roślinności Beskidów) i dziedzictwo historyczne regionu. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest Eliaszówka - szczyt, a jednocześnie miejsce przepraw sądeckich kurierów. Trasa obfituje w miejsca "urokliwe" - polany, przysiółki, przydrożne kapliczki, piękne panoramy.

Trasę można modyfikować znacznie ją wydłużając o Sanktuarium w Litmanovej, czy też zatoczyć szerszą pętlę docierając do zwornika szlaków i bacówki na Obidzy.

Zobacz mapę na portalu Google Maps

Zobacz mapę na portalu Wikiloc (interaktywny profil wysokości)


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn