2017 12 28 10 53 29Mapka przedstawia propozycję 12-kilometrowej trasy prowadzącej przez miejsca wędrówek sądeckich kurierów. Trasa bardzo ciekawa, gdyż łączy w sobie walory turystyczno-krajoznawcze (piękne panoramy, informacje o roślinności Beskidów) i dziedzictwo historyczne regionu. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest Eliaszówka - szczyt, a jednocześnie miejsce przepraw sądeckich kurierów. Trasa obfituje w miejsca "urokliwe" - polany, przysiółki, przydrożne kapliczki, piękne panoramy.

Trasę można modyfikować znacznie ją wydłużając o Sanktuarium w Litmanovej, czy też zatoczyć szerszą pętlę docierając do zwornika szlaków i bacówki na Obidzy.

Zobacz mapę na portalu Google Maps

Zobacz mapę na portalu Wikiloc (interaktywny profil wysokości)

Inne artykuły