Mapa przybliża miejsca związane z wybranymi przez młodzież działaczami społecznymi i niepodległościowymi poznawanymi w ramach projektu „Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości”. W samym mieście i jego okolicy, można znaleźć cały szereg innych ciekawych miejsc upamiętniających wybrane osoby i wydarzenia. Naszym celem było jednak tak je zestawić, aby znajdowały się w zwartej lokalizacji, a tym samym możliwe było przejście tej trasy w ciągu kilkudziesięciu minut (np. lekcji). Miejsca dobraliśmy wzdłuż głównej ulicy i dotyczą obiektów, które sądeczanie na co dzień mijają, nie zdając sobie często sprawy z jakimi wydarzeniami były związane i jakie postacie upamiętniają. Stąd każde z miejsc oznaczonych na mapie zostało krótko przedstawione, a dla zainteresowanych są odnośniki to tekstów i innych materiałów.
Projekt „Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości”, w ramach którego młodzież uczestniczyła w warsztatach, wywiadach, grach terenowych zbierając informacje o wybranych postaciach, dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zobacz mapę z o opisem na portalu Wikoloc 

Zobacz mapę z opisem Google Maps 

Inne artykuły