W ramach projektu Ślady bohaterów (edycja II: 1918 – 1989) młodzieżowi liderzy z G2/ILO wraz z rówieśnikami wzięli  udział w wycieczce do Kosarzysk (17.05.2017).

Wycieczka była okazją do zapoznania się z trasami i historią sądeckich kurierów, a w szczególności tych działających w rejonie Piwnicznej.

Przez Piwniczną i przyległe do niej zbocza Beskidu Sądeckiego wiodło wiele tras kurierskich z Warszawy przez Kraków i Nowy Sącz do Budapesztu. Odgrywały one ogromne znaczenie w łączności polskiego podziemia niepodległościowego z komórkami rządu emigracyjnego i Naczelnego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w Budapeszcie. Przez granicę przeprowadzano żołnierzy, cywili, uciekinierów z żydowskich gett. Przenoszono zaszyfrowane informacje, pieniądze, sprzęt, a ponadto organizowano meliny i lewe dokumenty.

Przebieg jednego z wariantów trasy był następujący: Nowy Sącz –Kosarzyska -Eliaszówka –Preszów –Koszyce –Budapeszt.

Punktem newralgicznym było przejście granicy polsko - słowackiej, gdzie olbrzymiego znaczenia nabierała znajomość terenu (lasy Beskidu sądeckiego) i lokalnej społeczności. W podanym wariancie trasy, granicę przekraczano w rejonie Eliaszówki, która stała się celem naszej wycieczki.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach skąd ruszyliśmy kurierskim szlakiem w kierunku Eliaszówki. Jak wojenni uchodźcy mieliśmy swojego przewodnika, który opowiadał o trudach i niebezpieczeństwach związanych z przekraczaniem granicy. Przy obelisku upamiętniającym kurierów w Suchej Dolinie, przybliżyliśmy sylwetki słynnych piwniczańskich kurierów m.in. Pawła Libra i Jana Podstawskiego, a także historię dramatycznego w skutkach przerzutu emisariusza Jana Karskiego.

Jak się okazało deszcz, który towarzyszył nam w trakcie wędrówki był sprzymierzeńcem kurierów, którzy często właśnie w brzydką pogodę przekraczali granicę, minimalizując ryzyko natrafienia na niemiecki lub słowacki patrol.

Po powrocie do Stanicy rozpaliliśmy ognisko, w trakcie którego mogliśmy się posilić i … wysuszyćJ.

Przed odjazdem do Nowego Sącza udaliśmy się pod znajdujący się na rynku w Piwnicznej pomnik, na którym upamiętniono nazwiska wszystkich obywateli Piwnicznej, którzy zginęli w wyniku działań wojennych w latach 1939 - 1945.

 

Zobacz zdjęcia z wycieczki w galerii


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn