W ramach projektu Ślady bohaterów (edycja II: 1918 – 1989) młodzieżowi liderzy z G2/ILO wraz z rówieśnikami wzięli  udział w wycieczce do Kosarzysk (17.05.2017).

Wycieczka była okazją do zapoznania się z trasami i historią sądeckich kurierów, a w szczególności tych działających w rejonie Piwnicznej.

Przez Piwniczną i przyległe do niej zbocza Beskidu Sądeckiego wiodło wiele tras kurierskich z Warszawy przez Kraków i Nowy Sącz do Budapesztu. Odgrywały one ogromne znaczenie w łączności polskiego podziemia niepodległościowego z komórkami rządu emigracyjnego i Naczelnego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w Budapeszcie. Przez granicę przeprowadzano żołnierzy, cywili, uciekinierów z żydowskich gett. Przenoszono zaszyfrowane informacje, pieniądze, sprzęt, a ponadto organizowano meliny i lewe dokumenty.

Przebieg jednego z wariantów trasy był następujący: Nowy Sącz –Kosarzyska -Eliaszówka –Preszów –Koszyce –Budapeszt.

Punktem newralgicznym było przejście granicy polsko - słowackiej, gdzie olbrzymiego znaczenia nabierała znajomość terenu (lasy Beskidu sądeckiego) i lokalnej społeczności. W podanym wariancie trasy, granicę przekraczano w rejonie Eliaszówki, która stała się celem naszej wycieczki.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach skąd ruszyliśmy kurierskim szlakiem w kierunku Eliaszówki. Jak wojenni uchodźcy mieliśmy swojego przewodnika, który opowiadał o trudach i niebezpieczeństwach związanych z przekraczaniem granicy. Przy obelisku upamiętniającym kurierów w Suchej Dolinie, przybliżyliśmy sylwetki słynnych piwniczańskich kurierów m.in. Pawła Libra i Jana Podstawskiego, a także historię dramatycznego w skutkach przerzutu emisariusza Jana Karskiego.

Jak się okazało deszcz, który towarzyszył nam w trakcie wędrówki był sprzymierzeńcem kurierów, którzy często właśnie w brzydką pogodę przekraczali granicę, minimalizując ryzyko natrafienia na niemiecki lub słowacki patrol.

Po powrocie do Stanicy rozpaliliśmy ognisko, w trakcie którego mogliśmy się posilić i … wysuszyćJ.

Przed odjazdem do Nowego Sącza udaliśmy się pod znajdujący się na rynku w Piwnicznej pomnik, na którym upamiętniono nazwiska wszystkich obywateli Piwnicznej, którzy zginęli w wyniku działań wojennych w latach 1939 - 1945.

 

Zobacz zdjęcia z wycieczki w galerii

Inne artykuły