W dniu 11 października 2017 roku w ramach projektu „Ślady bohaterów”, młodzież gimnazjalna Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 6, poznawała historię sądeckiej Solidarności. W 10-kilometrowym marszu odwiedziliśmy miejsca i osoby, które przeniosły nas w klimat lat 80. i przypomniały o najważniejszych wydarzeniach tamtych czasów.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od sali posiedzeń sądeckiego ratusza, gdzie 9 stycznia 1981 rozpoczął się strajk okupacyjny. Następnie udaliśmy się do siedziby „Solidarności” (Pijarska 17 a), gdzie spotkaliśmy się z liderem i legendą Solidarności Andrzejem Szkaradkiem. Przybliżył on młodzieży początek organizowania struktur sądeckiej Solidarności, represje stanu wojennego i późniejszą działalność. Dowiedzieliśmy się o wydawaniu podziemnej prasy (Wiadomości Nowosądeckie), mszach za Ojczyznę, spotkaniach w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy.  Pan Andrzej Szkaradek oprowadził nas również po nowo otwartej izbie pamięci poświęconej śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Miał on bowiem, właśnie w siedzibie „Solidarności” swoje biuro parlamentarne, jako poseł Porozumienia Centrum z Sądecczyzny w latach 1999-2002. Bukietem symbolicznych biało czerwonych kwiatów, młodzież podziękowała panu Andrzejowi Szkaradkowi za tę żywą lekcję historii i zaangażowanie w walkę o wolność.

Następnie udaliśmy się do kościoła św. Kazimierza, gdzie w  l. 1980-1989 koncentrowały się uroczystości religijno-patriotyczne. Stamtąd, alejami dotarliśmy do kościoła kolejowego przy którym działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, zapoczątkowano odprawianie comiesięcznych mszy św. za Ojczyznę, a  w Domu Katechetycznym odbywały się spotkania działaczy „Solidarności” i kolportowano wydawnictwa drugiego obiegu.

Kolejnym miejscem były zakłady NEWAG (dawne ZNTK), gdzie panowie Roman Chochorowski oraz Józef Kotarba przybliżyli nam wydarzenia związane ze strajkami na terenie sądeckich zakładów. Zobaczyliśmy krzyż upamiętniający pierwszą mszę na terenie sądeckich zakładów, nazajutrz po zamachu na Ojca Świętego w 1981 r. oraz obelisk ofiar robotniczych zrywów.

Z ZNTK udaliśmy się do kościoła Matki Bożej Niepokalanej (ul. Królowej Jadwigi), którego zezwolenie budowy było jednym z żądań strajkujących w 1980 r. pracowników WPK.

Po wyjściu z kościoła przeszliśmy przez Rondo Solidarności do stojącego przy nim Pomnika Solidarności. Stamtąd, przechodząc obok stadionu Sandecji (15 sierpnia 1981 r. ks. biskup Józef Gucwa poświęcił tam w obecności kilku tysięcy sądeczan pierwszy na Sądecczyźnie sztandar NSZZ „Solidarność” ZNTK), wróciliśmy do szkoły.

Podsumowaniem projektu „Ślady bohaterów” (edycja II: 1918 – 1989), będzie e-book poświęcony wybranym bohaterom, zawierający informacje zebrane przez młodzież i opiekunów w trakcie jego realizacji oraz interaktywne mapki ze zrealizowanych wycieczek. Zespoły, które przeprowadzą najciekawsze działania zostaną nagrodzone w konkursie. Projekt „Ślady bohaterów” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Opiekunami uczniów byli pani Ewa Bukalska i pan Krzysztof Małota.

Zobacz zdjęcia z wycieczki w galerii

 

 

Inne artykuły