Pobierz program i scenariusz w oparciu o który były realizowane warsztaty I i II.

 

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów” (edycja II: 1918 – 1939) za nami. Były one okazją do poznania młodych pasjonatów historii, chcących poszerzać i popularyzować wiedzę o regionie i jego bohaterach.


W warsztatach udział wzięły pięcioosobowe grupy młodzieży z sądeckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież zastanawiała się nad znaczeniem terminu bohater i tym jakie osoby na przestrzeni dziejów odegrały istotną rolę w naszym regionie. Padały nazwiska kurierów sądeckich, włodarzy miasta (np. Roman Sichrawa), działaczy Solidarności.
Koordynator projektu Krzysztof Małota, przedstawił podstawowe zasady w pracy historyka przy zbieraniu i publikowaniu materiałów, a tu przede wszystkim: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła i sposoby ich opisu. Dużo uwagi poświęcono poszanowaniu praw autorskich oraz sposobom licencjonowania wypracowywanych materiałów.
Młodzież i opiekunowie zapoznali się z kolejnymi krokami pracy metodą webquestu, aktywizującą do aktywnego działania w lokalnym środowisku z wykorzystaniem zasobów sieci i nowoczesnych technologii.
Największe wrażenie na młodzieży zrobiło spotkanie z panią dr Marią Kruczek (historyk, sekretarz PTH), która podzieliła się swoimi wspomnieniami o działaniach Solidarności. Wspomnienia i oryginalne dokumenty prezentowane przez naszego gościa przeniosły młodzież w klimat lat 80.
Tak relacjonuje spotkanie z panią dr Marią Kruczek, uczennica klasy 3c Gimnazjum nr 2, Gabriela Głód:
„Spotkanie nie miało formy typowego wykładu, tylko rozmowy z osobą, która żyła w czasach, kiedy Polska nie była suwerennym krajem. Pani Maria Kruczek przyniosła interesujące materiały z epoki np. książkę „ Mały konspirator”, która służyła młodzieży związanej z Solidarnością za poradnik jak postępować w różnych sytuacjach np. podczas przesłuchania. Pokazała nam też plakaty zrobione przez członków Solidarności, książki i gazety z drugiego obiegu, znaczki Solidarności oraz jej hymn. Podkreślała też, że to głównie młodzież i studenci angażowali się w poprawę sytuacji w Polsce. Mogliśmy zobaczyć postulaty wysuwane przez uczniów np. chcieli reformy edukacyjnej, bardziej sprecyzowanych profili, więcej doświadczeń z przedmiotów ścisłych, większej skali ocen, wyciągania wniosków na koniec lekcji, wolnych sobót, więcej czasu do przygotowania się na egzaminy do szkoły średniej. Na szczęście większość postulatów jest już nieaktualnych. Dowiedzieliśmy się o strajku okupacyjnym w sądeckim ratuszu, który rozpoczął się 9 stycznia 1981r. oraz o przybyciu do strajkujących Andrzeja Gwiazdy. Wiemy teraz kim był Zbigniew Szkarłat, sądecki działacz Solidarności zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach w drodze do kościoła kolejowego na msze patriotyczną oraz ojciec Kazimierz Ptaszkowski, który wygłosił homilię na jego pogrzebie. Przybliżona nam została postać Grzegorza Przemyka - maturzysty, który w 1983 roku został śmiertelnie pobity przez milicjantów oraz zamordowanego Stanisława Pyjasa, na którego donosił do SB jego kolega Lesław Maleszka. Uważam, iż takie warsztaty są idealnym uzupełnieniem lekcji w szkole i poszerzają naszą wiedzę historyczną”.


W ciągu najbliższych dni młodzież wybierze osoby, na temat których będzie zbierała informacje i popularyzowała zdobytą wiedzę wśród rówieśników. Najlepsze działania zostaną nagrodzone w konkursie.
Ebook podsumowujący I edycję projektu oraz inne wypracowane materiały dostępne są na stronie bohaterzy.edumobile.pl
Dziękujemy Biuru Organizacji Pozarządowych przy Urzędzie Miasta za udostępnienie 2 sal warsztatowych.

 

Zobacz galerię zdjęć z I i II warsztatów


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn