Pobierz program i scenariusz w oparciu o który były realizowane warsztaty I i II. 

 

W środę 25.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów”. Celem projektu jest pogłębiania wiedzy o osobach, które odegrały ważną rolę w naszym regionie. Przybliżenie ich sylwetek jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które kształtowały tożsamość Sądecczyzny.

 

Na wstępie młodzież przybliżyła biogramy wybranych bohaterów oraz inne materiały zebrane w trakcie realizacji projektu. 

Prowadzący warsztaty Krzysztof Małota, przypomniał najważniejsze fakty z dziejów sądeckiej Solidarności. Było to wstępem do rozmowy z gościem specjalnym, panią Iwoną Dudą, krewną czołowych działaczy pierwszej solidarności – Joanny i Andrzeja Gwiazdów. Jej opinie na temat przemian politycznych i gospodarczych w Polsce, stały się impulsem do ożywionej dyskusji, jeszcze długo po warsztatach. 

Dużo emocji wzbudziły również zajęcia prowadzone przez Kamila Olesińskiego, prezesa Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria”, który przybliżył życie codzienne żołnierzy wyklętych na przykładach oddziałów z regionu. Młodzież miała również okazję zapoznać się z umundurowaniem, bronią oraz innym wyposażeniem oddziałów.  

Na zakończenie odbyły się warsztaty dziennikarskie w trakcie których liderzy młodzieżowi zastanawiali się jak promować działania w środowisku lokalnym. Zwieńczone one zostały nagraniem audycji do Radia Złote Przeboje. Wywiad z młodzieżą przeprowadziła krakowska reporterka tego radia, pani Katarzyna Hnat.

Zobacz galerię zdjęć z I i II warsztatów

 

 


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn