Józef Bieniek obok wspaniałego życiorysu naznaczonego czynnym udziałem w konspiracji oraz działalnością społecznikowską, pozostawił po sobie bezcenną spuściznę w postaci tysięcy stron licznych publikacji, dotyczących działań wojennych i losów mieszkańców Sądecczyzny w trakcie II wojny światowej. Jego artykuły i opracowania publikowane na łamach lokalnych gazet i czasopism stanowiły owoc własnych wojennych doświadczeń, które z kolei otwierały setki kontaktów z zaangażowanymi w konspirację osobami, mogącymi podzielić się swoimi doświadczeniami.

Trwająca kilkadziesiąt lat praca Józefa Bieńka nad zbieraniem i opracowywaniem materiałów źródłowych, pozyskiwanych na drodze bezpośrednich kontaktów, wywiadów, korespondencji, analizy dostępnych dokumentów, pozwoliła utrwalić pamięć o ludziach, wydarzeniach i miejscach, które odegrały wielką rolę w walce z okupantem. Opracowania te stanowią dziś punkt wyjścia do wielu naukowych publikacji poświęconych historii II wojny światowej, źródło wiedzy i inspiracji dla kolejnych pokoleń historyków, grup rekonstrukcyjnych i innych pasjonatów historii naszego regionu.

Józef Bieniek – „skromny chłop z Librantowej” – dzięki tytanicznej pracy dokumentującej II wojnę popartą, znakomitym warsztatem i publikacjami, stał się jednym z najznamienitszych badaczy dziejów regionu. Warto w tym miejscu wspomnieć za innym wybitnym regionalistą Jerzym Leśniakiem, opinię o Józefie Bieńku: „Zrobił dla historii Nowego Sącza i okolic bardzo dużo, w pojedynkę o wiele więcej niż liczne sztaby naukowców i uniwersyteckich historyków. I ten piśmienniczy dorobek przetrwa niejedno pokolenie”.

Warto podkreślić, że dzięki digitalizacji zasobów bibliotek, wiele publikacji Józefa Bieńka udostępnionych jest w sieci poprzez stronę Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej. W poniższym zestawieniu wybranych publikacji podaję - tam gdzie to możliwe - linki do ich ogólnodostępnych wersji cyfrowych.

 

Ruch oporu – działalność partyzancka

Z dziejów ruchu oporu w ziemi sądeckiej, „Rocznik Sądecki”, 1965, t.6, s. 159–232. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=201&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

Saga rodu Stobieckich (z dziejów ruchu oporu w ziemi sądeckiej), „Rocznik Sądecki”, 1966, t.7, s. 399–412. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=202&from=latest

Z dziejów chłopskiego  ruchu oporu w Sądeczyźnie, „Rocznik Sądecki”, 1967, t.8, s. 169–245.

Nowosądecka “Skała” (materiały do dziejów ruchu oporu w okresie okupacji)., „Rocznik Sądecki”, 1969-1970, t.10/11, s. 373–384. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=202&from=latest

Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 1 (Materiały do historii sztabów Inspektoratu ZWZ - AK), „Rocznik Sądecki”, 1971, t.12, s. 305–369. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=261&from=latest

Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 2 Obwód., „Rocznik Sądecki”, 1972, t.13, s. 221–251. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=207&from=latest

Wojskowy ruch oporu w Sądeczyźnie. Cz. 3. Placówki, „Rocznik Sądecki”, 1973, t.14, s. 353–477.

W kręgu Beskidu i Gorców szkic do dziejów Wojskowego Ruchu Oporu Ziemi Limanowskiej cz. I, „Rocznik Sądecki”, 1982, t.17, s. 198–247 http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=209&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

W kręgu Beskidu i Gorców część II Placówki Dobra - Skrzydlna, Jodłcwnik - Szyk, Kamienica - Słopnice, Limanowa, „Rocznik Sądecki”, 1987, t.18, s. 199–258. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

W kręgu Beskidu i Gorców część III Placówki Łącko, Łukowica, Młynne, Laskowa,  Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark, Ujanowice, „Rocznik Sądecki”, 1988, t.19, s. 143–208. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=211&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

W kręgu Beskidu i Gorców część III działalność partyzancka, „Rocznik Sądecki”, 1992, t.20, s. 103–166. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=212&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

A wasze imię - wierni Sądeczanie: przewodnik po miejscach związanych z ruchem oporu antyfaszystowskiego w Nowym Sączu i okolicy, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Nowy Sącz 1986.

Ziemia Sądecka w ogniu. Cz.1-2, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1988.

Ziemia Sądecka w ogniu. Cz.3, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1988.

Łącko konspiracją kwitnące: szkice do dziejów antyhitlerowskiego Ruchu Oporu, Oficyna Wydawnicza Związku Podhalan, Ludźmierz 1988.

Harcerstwo Sądeckie w latach II wojny światowej, MOK, Nowy Sącz 1994.

W cieniu swastyki. Heinrich Hamann, „Rocznik Sądecki”, 1994, t.22, s. 137–173. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=214&dirids=1&ver_id=

W cieniu swastyki. Cz. II. Starostwo powiatowe w Nowym Sączu., „Rocznik Sądecki”, 1995, t.23, s. 128–146. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=215&from=latest

W cieniu swastyki. Cz. III. Wspomnienia, „Rocznik Sądecki”, 1996, t.24, s. 93–113. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=216&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

Sądeczanie w partyzantce antyniemieckiej, „Rocznik Sądecki”, 2000, t.28, s. 223–231, http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=220&from=pubindex&dirids=27&lp=23

Nad brzegami Ropy. Z dziejów Wojskowego Ruchu Oporu w Ziemi Gorlickiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła Gorlice, 2002.

Kurierzy i łącznicy

Między Warszawą a Budapesztem, „Rocznik Sądecki”, 1968, t.9, s. 249–346. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=204&from=latest

Przyjaciele z trudnych lat, „Rocznik Sądecki”, 1974, t.15/16, s. 258–330. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=263&from=latest

Sto osiem rajdów Rysia, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Nowy Sącz 1985, Szlakami Kurierów.

Droga wiodła przez Spisz, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Nowy Sącz 1986, Szlakami Kurierów.

Sądeccy kurierzy, Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci Narodowej przy Kole Miejskim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Nowy Sącz 1999.

Sądeczanie na kurierskim  szlaku, „Almanach Sądecki”, 1992, nr 1, s. 39–50. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=4&dirids=1&ver_id=

Cichociemni: o żołnierzach łączności zagranicznej związanych z Ziemią Sądecką, Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci Narodowej przy Kole Miejskim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Nowy Sącz 2000.

Biogramy

Kazimierz Dziwik (1931 - 1991 ), „Rocznik Sądecki”, 1992, t.20, s. 318–320. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=212&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

Kazimierz Gołąb (1888 - 1958), „Rocznik Sądecki”, 1996, t.24, s. 362–364. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=216&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=8EC68AF6CBD3F24269428560FF237FB6-23

Dwa razy Krzyż Virtuti Militari rtm. Marian Jurecki, „Kroniki Muzealne (Towarzystwo Miłośników Starego Sącza)”, 2001, s. 12–14.

Skok po śmierć por. Jan Bienias, „Kroniki Muzealne (Towarzystwo Miłośników Starego Sącza)”, 2001, nr 2, s. 9–11.

Starosądecki „Szmaragd” - por. Ignacy Konstanty, „Kroniki Muzealne (Towarzystwo Miłośników Starego Sącza)”, 2001, nr 2, s. 15–19.

Ród Wojtygów, „Rocznik Sądecki”, 2002, t.30, s. 174–182. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=222&from=latest

Wiersze

Wiersze razowe i zgrzebne, Nowy Sącz-Kraków1985.

Wiersze wojenne: Pamięci tych, którzy zginęli pod Wysokiem; Wojenne refleksje; Łapanka; Niepokój; W noc sylwestrową na leśnej polanie; Ojczyzna; Modlitwa do Różańcowej Pani; Bo nikt nie złamie naszej siły..., „Almanach Sądecki”, 2011, nr 3/4, R. 20, s. 87–97. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=1584&from=pubindex&dirids=26&lp=61

Inne

Epos o psie, „Almanach Sądecki”, 2014, nr 3/4, R. 23, s. 101–104, http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=2360&from=pubindex&dirids=26&lp=67

Izba Pamięci 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie, red. E. Dutka i D. Golik, Inter Line, Kraków 2014.


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn