Aktualnie realizujemy ciekawy projekt, wpisujący się znakomicie w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości pt. "Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległej".  

Istotą projektu jest popularyzowanie przez 5 grup liderów młodzieżowych wśród rówieśników z 5 sądeckich szkół, postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym poprzez ukazanie inicjatyw 5 społeczników, którzy swymi działaniami w okresie walk o niepodległość i wolnej Polski, przyczynili się do przetrwania i rozwoju wartości narodowych, filantropi, samorządności, gospodarki i kultury. 

Każda z grup pracując metodą webquestu, zbierze informacje o wybranych inicjatywach i postaciach, które w swojej działalności na rzecz regionu kierowały się solidaryzmem społecznym i wspierały działania niepodległościowe. W trakcie zbierania informacji grupy odwiedzą miejsca związane z ich działalnością, przygotują wywiad z ich potomkami lub osobą, która dziś kontynuuje podobne dzieło. Następnie opiekunowie grup liderów we współpracy z nimi, przeprowadzą zajęcia w wybranych klasach ich szkół, które przybliżać będą postać i działania wybranego społecznika wspierające działalność niepodległościową. Zajęcia stanowić będą również przygotowanie dla uczniów, którzy wezmą udział w grze terenowej „Śladem sądeckich społeczników”. Na bazie przeprowadzonej gry terenowej powstanie interaktywna mapka zachęcająca do pieszych wycieczek popularyzujących wiedzę o sądeckich społecznikach i ich inicjatywach w tym działaniach niepodległościowych.

W trakcie projektu powstaną artykuły i scenariusze zajęć przywracające pamięć o zaangażowaniu społecznym wybranych postaci, a wszystkie wypracowane materiały zostaną zebrane do ebooka podsumowującego projekt. 

Chcemy w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości pokazać młodzieży jak wielu bliskich nam rodaków w różnych okresach czasu, działała na rzecz kraju przedkładając interes wspólnoty nad swój prywatny oraz uświadomić, że dzieła ich muszą być w adekwatnej do współczesnych czasów formie kontynuowane. Udział w projekcie pozwoli dostrzec młodzieży jak wiele zawdzięcza swoim przodkom, a pamięć o nich stanie się istotną częścią własnej tożsamości i inspiracją do działań.

 

Zobacz informacje o zrealizowanym w latach 2016-2017 projekcie "Ślady bohaterów".