Aktualnie realizujemy ciekawy projekt, wpisujący się znakomicie w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości pt. "Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległej".  

Istotą projektu jest popularyzowanie przez 5 grup liderów młodzieżowych wśród rówieśników z 5 sądeckich szkół, postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym poprzez ukazanie inicjatyw 5 społeczników, którzy swymi działaniami w okresie walk o niepodległość i wolnej Polski, przyczynili się do przetrwania i rozwoju wartości narodowych, filantropi, samorządności, gospodarki i kultury. 

Każda z grup pracując metodą webquestu, zbierze informacje o wybranych inicjatywach i postaciach, które w swojej działalności na rzecz regionu kierowały się solidaryzmem społecznym i wspierały działania niepodległościowe. W trakcie zbierania informacji grupy odwiedzą miejsca związane z ich działalnością, przygotują wywiad z ich potomkami lub osobą, która dziś kontynuuje podobne dzieło. Następnie opiekunowie grup liderów we współpracy z nimi, przeprowadzą zajęcia w wybranych klasach ich szkół, które przybliżać będą postać i działania wybranego społecznika wspierające działalność niepodległościową. Zajęcia stanowić będą również przygotowanie dla uczniów, którzy wezmą udział w grze terenowej „Śladem sądeckich społeczników”. Na bazie przeprowadzonej gry terenowej powstanie interaktywna mapka zachęcająca do pieszych wycieczek popularyzujących wiedzę o sądeckich społecznikach i ich inicjatywach w tym działaniach niepodległościowych.

W trakcie projektu powstaną artykuły i scenariusze zajęć przywracające pamięć o zaangażowaniu społecznym wybranych postaci, a wszystkie wypracowane materiały zostaną zebrane do ebooka podsumowującego projekt. 

Chcemy w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości pokazać młodzieży jak wielu bliskich nam rodaków w różnych okresach czasu, działała na rzecz kraju przedkładając interes wspólnoty nad swój prywatny oraz uświadomić, że dzieła ich muszą być w adekwatnej do współczesnych czasów formie kontynuowane. Udział w projekcie pozwoli dostrzec młodzieży jak wiele zawdzięcza swoim przodkom, a pamięć o nich stanie się istotną częścią własnej tożsamości i inspiracją do działań.

 

Zobacz informacje o zrealizowanym w latach 2016-2017 projekcie "Ślady bohaterów".


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn