W latach 2016 - 2017 Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej zrealizowała dwie edycje projektu „Ślady bohaterów”, realizowanego w ramach programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”.

Istotą projektubyło zaangażowanie 10 grup młodzieży do popularyzacji wiedzy o postaciach związanych z regionem, których działalność i dokonania warte są upowszechniania w celu rozbudzania i pielęgnowania postaw patriotycznych i obywatelskich, budowania związku z regionem, kształtowania tożsamości narodowej. Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wiele osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży. Przybliżenie ich sylwetek było okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały tożsamość regionu.

Najciekawsze i najlepiej udokumentowane działania zespołów, nagrodzone zostały w konkursie towarzyszącym projektowi. 

Efekty naszych prac zawarte zostały w ebooku "Ślady bohaterów" cz.1 i cz.2, w ktorym zamieściliśmy biogramy, scenariusze zajęć, relacje z warsztatów i wycieczek, odsyłacze do ciekawych publikacji.

 

Koordynator projektu
Krzysztof Małota