W latach 2016 - 2017 Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej zrealizowała dwie edycje projektu „Ślady bohaterów”, realizowanego w ramach programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”.

Istotą projektubyło zaangażowanie 10 grup młodzieży do popularyzacji wiedzy o postaciach związanych z regionem, których działalność i dokonania warte są upowszechniania w celu rozbudzania i pielęgnowania postaw patriotycznych i obywatelskich, budowania związku z regionem, kształtowania tożsamości narodowej. Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wiele osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży. Przybliżenie ich sylwetek było okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały tożsamość regionu.

Najciekawsze i najlepiej udokumentowane działania zespołów, nagrodzone zostały w konkursie towarzyszącym projektowi. 

Efekty naszych prac zawarte zostały w ebooku "Ślady bohaterów" cz.1 i cz.2, w ktorym zamieściliśmy biogramy, scenariusze zajęć, relacje z warsztatów i wycieczek, odsyłacze do ciekawych publikacji.

 

Koordynator projektu
Krzysztof Małota


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn